Kohernece srdce a mozku – návod

Koherence srdce a mozku.

 

Vztahy jsou základem našeho štěstí a pohody. Dnes bychom vám rádi představili úžasný způsob, jak dosáhnout většího naplnění a harmonie ve vašem partnerství – koherenci srdce a mozku.

 
  • V souvislosti se vztahy je koherence srdce a mozku důležitá, protože ovlivňuje naše emocionální projevy, schopnost porozumět druhým a vyjádřit sebe samého.
  • Pokud jsme ve stavu koherence, můžeme lépe komunikovat, lépe vnímat emoce druhých a lépe se přizpůsobovat situacím
  • To může posílit naše vztahy a přispět k lepšímu porozumění a důvěře mezi partnery.
  •  

E-BOOK

 
 

Přejít nahoru