Kotvení vnitřních zdrojů, cesta k větší jistotě a emocionální stabilitě.

Je to velmi mocná a účinná metoda NLP, vyvolání požadovaného stavu v určité situaci, kde
potřebujete jiný pocit, než obvykle máte. Každý z nás má různé emocionální stavy, můžeme
si vybrat ty, které chceme využít a opakovaně je zažívat pomocí spouštěče.
Vnější spouštěče jsou např. sluchové. oblíbená melodie, která v nás vyvolává asociaci –
příjemné pocity a opakováním tyto pocity posilujeme. Vnější podnět může spustit i negativní
strav, např. malé prostory vytváří (asociují) pocit paniky u lidí trpící klaustrofobií.
Životy mnoha lidí jsou omezeny strachem z minulosti, který nebyl přehodnocen. Naše mysl
nemůže nevytvářet asociace.
Jsou asociace, které jste si vytvořili příjemné a užitečné?
Můžeme si zvolit asociace, které chceme vytvořit. Rozhodnout se dopředu i u těch netěžších
zážitků z vašeho života, jak je chcete vnímat. Pro každou nepříjemnou situaci si můžeme
vytvořit novou asociaci a tím i novou reakci – pomocí kotvení.

Využití kotvení

Kotvení lze využít v každodenním životě, např.:
Chodíte domů s očekáváním, co zase bude, jste naštvaná? Chcete být klidná, laskavá
s dobrou náladou a změnit tak atmosféru v rodině? Ukotvěte si požadovaný pocit na kliku u
vstupních dveří do domu nebo bytu.
Používání vlastních tvořivých stavů pomocí kotvy je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak
měnit vlastní chování i chování druhých lidí. Jestliže změníme své chování, změní se tak
chování druhých lidí a vaše vnímání celé situace bude jiné.

Způsoby kotvení

Kotvení je možné více způsoby:
• Jedna kotva – jeden pocit např. sebedůvěra
• Jedna kotva – více zdrojů, pocitů – sebedůvěra, vnitřní klid, rozhodnost,
• Řetězení kotev – jedna kotva vyvolává další kotvu
• Bourání kotev – negativních
• Změna osobní historie – pokud se pořád vrací problematické pocity nebo chování
pocity typu „Proč to pořád dělám?“

Přejít nahoru