Objevte tajemství NLP: Jak zlepšit svůj život skrze NLP

NEURO-LINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

NLP je zkrátka pro Neuro-lingvistické programování a název přímo popisuje to, čím se
tento program zabývá- jak změna komunikace (lingvistické) může ovlivnit myšlení (neuro),
což má za následek změnu chování (programování).

Neuro se vztahuje ke způsobu přemýšlení, tj.k různým (vědomým a nevědomým) způsobům
zpracování informací pocházejících z vnějšího světa. Vaše vnímání světa je jenom Vaše
subjektivní zkušenost. NLP se zabývá těmito subjektivními zkušenostmi. Miliony lidí =
miliony různých zážitků. Jestli je den pěkný nebo špatný záleží na tom, jak se cítíme,
respektivé jaký je Váš subjektivní zážitek. Kromě toho se NLP zabývá i vytvořením užitečných
subjektivních zážitků v dané situaci.

Lingvistické se vztahuje ke slovům. Lidé jejich zkušenosti (subjektivní zážitky) popisují
postřednictvím slov. Kromě popisu zkušenosti, slova jsou prostředkem vnímání. Když
řekneme, že je tričko modré, můžeme si docela dobře představit barvu trička. NLP vysvětluje
jaký dopad mají slova na Váš způsob přemýšlení, na změnu nálady a chování.

Programování se vztahuje k Vaším zvykům. Každý má zvyky a občas jsou ty zvyky užitečné
a žádoucí a občas zcela nežádoucí. NLP používá jednoduché, ale velmi efektivní metody změny
způsobu chování, které jsou v souladu s našimi hodnotami a cíli, a vedou k požadovaným
změnám chování.
NLP dává možnost výběru – svobodu myšlenek, emocionálních reakcí, úhlu pohledu a volbu
chování

NLP je úžasným nástrojem tvorby našeho života. Můžeme jeho pomocí velmi efektivně
učit sebe i druhé dosahovat výsledků o něž usilujeme a které jsou tím, co opravdu chceme.
NLP pomáhá lidem vyniknout, stát se úspěšnými a dosahovat mimořádných
výsledků. To vše individuálním způsobem – šitým přímo na míru, protože každý jsme
rozdílný a obecné věci pro nás často nefungují.
NLP je proces modelování vědomých i nevědomých vzorců (myšlení, komunikace a chování)
při němž rozvíjíme svůj potenciál a rozvíjíme i své vztahy.

Přejít nahoru