24. 4. 2024

Zmírnění vnitřního kritika: Jak zvládnout sebekritiku a posílit sebevědomí.

Každý z nás má svého vnitřního kritika. Nejčastěji to je hlas v hlavě, ale může přicházet i zvenčí,
slyšíme ho z dálky.
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak sami se sebou mluvíte?
Jak se nazýváte, když se Vám něco nepovede?
Co děláte častěji – chválíte se, jak jste šikovní a dobří nebo si nadáváte, shazujete se a soustředíte se
na svoje slabiny?
Zrazuje Vás vnitřní kritik od činů – to nezvládneš, budeš vypadat hloupě, chováš se trapně.
Často jsou to věty pramenící z našeho nízkého sebevědomí a nejistoty – Co by tomu řekli lidi. Radši to
nedělej.
Zejména lidé snažící se být dokonalí jsou na sebe velice přísní a jejich vnitřní hlas má peprný slovník.
Je všeobecně známo, že naše myšlenky ovlivňují to, jak se cítíme. Co myslíte, stálo by za to se sebou
mluvit hezky, chválit se a být k sobě laskaví?

Návod, jak zvládnout vnitřního kritika.

Existuje jednoduchá technika, kterou si můžete vyzkoušet.
Svůj vnitřní hlas v mysli přesuňte do krku, do oblasti hlasivek, možná se mu nebude chtít, ale pokud
to zvládnete najednou bude mluvit mírněji. Nestačilo to? Tak ho prostě znevažte, dejte mu pisklavý
hlas nebo naopak hodně pomalý a bručivý. Budete mít pokoj od toho neustálého kritizovaní. Toto
dělejte vždy, pokud se ozve.
Vědomě si připomínejte, že se sebou máte mluvit hezky, mít se rádi a oceňovat se.

Přejít nahoru