Zmírnění vnitřního kritika: Jak zvládnout sebekritiku a posílit sebevědomí.

Každý z nás má svého vnitřního kritika. Nejčastěji to je hlas v hlavě, ale může přicházet i zvenčí,slyšíme ho z dálky.Zamysleli jste se někdy nad tím, jak sami se sebou mluvíte?Jak se nazýváte, když se Vám něco nepovede?Co děláte častěji – chválíte se, jak jste šikovní a dobří nebo si nadáváte, shazujete se a soustředíte […]

Zmírnění vnitřního kritika: Jak zvládnout sebekritiku a posílit sebevědomí. Read More »